OilSTART NG

OilSTARTNG je koncentrovaný koktejl živin dokonale navržený pro podporu růstu a zvýšení aktivity fotosyntetického aparátu řepky olejky, cukrové a krmné řepy, slunečnice a máku. Své místo má především na půdách s deficitem síry. Moderní formulace zajišťuje tekutost přípravku, umožňuje snadnou přípravu postřikové kapaliny a dobrou mísitelnost s přípravky na ochranu rostlin. Obsažené huminové látky (lignosulfonáty) plní roly chelátů, podporují tak vstřebávání živin přes kutikulu listů, brání rekrystalizaci a smyvu přípravků (90% aplikovaných živin je absorbováno). Vhodný pro společnou aplikaci s fungicidy, morforegulátory a insekticidy.

  • Listové hnojivo speciálně navržené pro podporu obnovení vegetace řepky po zimě.
  • U olejnin řeší deficit síry a zlepšuje množství a kvalitu olejů.

Plodina: řepka ozimá, slunečnice, cukrová řepa, mák
Složení: 25 g/l N, 30 g/l MgO, 990 g/l SO3, 25 g/l B, 3 g/l Mo 
Balení: 10 l, 600 l

 

Etiketa:  Icon ke stažení (504,3 KB)

Bezpečnostní list:  Icon ke stažení (393,4 KB)


Efekty:

  • zajišťuje dosažení vyrovnaného porostu s dobrou kondicí
  • výrazně omezuje stres způsobený nepříznivými vnějšími podmínkami
  • podporuje růst a fyziologické procesy uvnitř rostlin
  • vyniká vysokým obsahem síry
  • síra a hořčík jsou nezbytné prvky pro optimální využití dodaného dusíku pro tvorbu proteinů, ale třeba i pro zvýšení množství a kvality olejů v případě olejnin
  • řeší zvýšenou potřebu boru a akutní deficit molybdenu
  • lignosulfonáty zlepšují vstřebávání a přijatelnost aplikovaných živin

Reference

Pavel PetrusArnoštka Petrusová SHR, okres Louny
Plodina: řepka ozimá
Produkt: OilSTART Fluid