Carbure Technologies

fotky_z_katalogu_.png

 

Carbure Technologies je malá francouzská společnost, která již 34 let působí v oblasti výroby karbidových
náhradních dílů. Firma je velmi aktivní v oblasti výzkumu a vývoje a registruje patenty, které umožňují
zvýšit univerzálnost a výkonnost strojů. Jedním z příkladů je kypřící systém OPTIMUS, jehož cílem je
prokypřit půdu bez otáčení půdních horizontů, snížit spotřebu energie, vytvořit jemnou půdu při prvním
přejezdu a přeměnit radličkový podmítač na hloubkový kypřič.

 

Společnost SOUFFLET AGRO jej vybrala jako součást svého sortimentu, protože chceme být schopni
nabízet vysoce kvalitní a nákladově efektivní řešení pro přechod k regenerativnímu zemědělství.

 

 

fotky_z_katalogu_2.png

*                                                         ** 

* Utužená půda 

** Prokypřená a provzdušněná půda díky OPTIMUS

 

 

Výhody radlice OPTIMUS

Ekonomické řešení pro proměnu vašeho radličkového podmítače na hloubkový kypřič.
Respektuje strukturu půdy, mikrobiální život a půdní horizonty, na rozdíl od klasické radličky.
Rychlá infiltrace vody, zabraňující jejímu odtékání po povrchu, vytváření půdních škraloupů, erozi a/nebo odpařování.
Udržení vlhkosti v půdě a rychlejší vzcházení obilovin bez vytahování kamenů.

 

 

Klíčové body radliček OPTIMUS

1. OPTIMUS rozrývá půdu, rozbíjí utuženou desku po orbě, umožňuje rozvoj kořenů, které přijímají vláhu a minerální prvky (N, P, K) za účelem zvýšení výnosů.
2. OPTIMUS je ekologická radlička, která se zbavuje potřeby po sobě jdoucích přejezdů (podrývák, pluh, brány, secí stroj), čímž snižuje spotřebu paliva až 3krát.
3. Geometrický tvar radličky OPTIMUS a zvolené úhly snižují spotřebu paliva (tvar rychlého člunu). Na rozdíl od běžného hrotu radliček, který má tvar rybářské bárky.

 

fotky_z_katalogu_3.png

 

 

Rozbíjí půdu ve třech rozměrech

 

fotky_z_katalogu_4.png

*                                              **                                            ***

* Šikmý horní/dolní rázový účinek je dán ideálně zvoleným úhlem vstupu a napětím pružiny připevněné k ramenu, což vytváří v půdě mikrotrhliny.

** Boční dělení zeminy, vpravo/vlevo, úhel radličky OPTIMUS vytváří boční trhliny. Zemina a kameny se pohybují spíše horizontálně než vertikálně.

*** Efekt horní/dolní vlny díky štípací botce provzdušňuje zeminu v hloubce a vytváří horizontální chodbičky.

 

Kvalita a udržitelnost

OPTIMUS je vyroben z karbidu wolframu s vysokou odolností proti oděru a nárazu.
Použitá hustota karbidu zvyšuje životnost dílů 6 až 18krát ve srovnání s ocelovými díly.
Pořizovací náklady našich karbidových dílů jsou proto 2,3 až 5,9krát nižší než u ocelových dílů.
Menší počet vyměněných dílů šetří čas a zvyšuje produktivitu.
Přizpůsobí se většině klasických radličkových podmítačů: HORSCH, KOCKERLING, LEMKEN…

 

KONTAKTUJTE NÁS:

phonepng__64x64_q85_crop_subsampling-2_upscale.png__64x64_q85_crop_subsampling-2_upscale.png

Antoine Monier
Manažer zemědělské techniky a SOILTEQ
+420 607 038 571
anmonier@soufflet-ag.com

 

Radim Kužel
Technický obchodní zástupce
+420 722 994 786
rkuzel@soufflet-ag.com

 

 

czech_republic_map_2021_mapa_sky-02.png__730x417_q85_crop_subsampling-2_upscale.png