KaliumTOP

Koncentrované listové hnojivo s vysokým obsahem draslíku zajistí doplnění tohoto základního makro prvku u plodin, které se nachází na pozemku, kde je špatná zásobenost nebo nevhodné podmínky pro příjem draslíku kořenem. Zamezíme tím projevům deficience v podobě zasychání listů a následným nekrózám. Draslík má významný vliv na výsledný habitus a stabilitu buněčných stěn.


Plodina: cukrová řepa, brambory, obilniny
Složení: 46 g/l N, 500 g/l K2O
​Balení: 10 l