FlufediGUARD

herbicid.png

Kombinovaný herbicid sloužící pro PRE a POST aplikaci v JO a PO. Diflufenikan je půdní herbicid s kontaktní účin­ností s reziduálním účinkem až 6 měsíců, absorbován ko­řeny a hypokotylem klíčících semen, tedy v počátečních stádiích růstu. Flufenacet je přijímán hlavně kořenovým sys­témem a hypokotylem a klíčícími výhonky a je translokován převážně xylémem. Má odlišný mechanismus účinku proti chundelce metlici než chlortoluron nebo sulfonylmočoviny a je významným preventivním zásahem proti vzniku rezis­tence plevelů. V půdě působí až 3 měsíce. Pro ještě efektiv­nější účinnost doporučujeme jeho kombinaci se smáčedlem MultiAD 0,1-0,2 l/ha.

 

Plodina: pšenice ozimá, ječmen ozimý

Účinná látka: diflufenikan 200 g/l, flufenacet 400 g/l

Balení: 5 l

Etiketa:   Icon FLUFEDIGUARD 150x150_5l CZ.pdf (514,4 KB)