FluroGUARD

herbicid.png

Osvědčený, rychle působící systemický herbicid k hubení dvouděložných plevelů pro POST aplikace v oblninách (kukuřici, loukách a pastvinách a v travních porostech).

Představuje náhradu za spolehlivý herbicid Galistop pro kombinace s herbicidem TrimetGUARD, a to zejména na plevele v pokročilých fázích růstu či přerůstající plevele.

 

Plodina: pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen ozimý, ječmen jarní, žito, tritikale, oves, silážní kukuřice, louky a pastviny, travní porosty

Účinná látka: fluroxypyr 200 g/l

Balení: 5 l

 

Etiketa: Icon ke stažení (495,8 KB)

Bezpečnostní list: Icon ke stažení (271,9 KB)