Technické poradenství 

Technicko-poradenskou službu společnosti SOUFFLET AGRO a.s. zaštiťuje skupina zemědělských odborníků, kteří se velmi dobře orientují v agrotechnických postupech všech hlavních zemědělských plodin, sledují aktuální trendy a legislativní změny, studují účinnost a uplatnění nových moderních technologií, spolupracují s univerzitami a výzkumnými pracovišti a čerpají zajímavé informace i v zahraničí. Nabyté znalosti pak předávají zákazníkům společnosti v rámci prezentací na polních dnech, seminářích i během individuálního poradenství přímo na poli.

Technický tým každoročně zakládá rozsáhlé polní maloparcelové i poloprovozní pokusy na řadě lokalit všech výrobních oblastí, a to za účelem ověření výkonnosti a agronomických vlastností nových odrůd všech hlavních zemědělských plodin. Výsledky z těchto pokusů pak využívá při sestavování odrůdových agrotechnik a pěstebních doporučení. Jedním z hlavních témat je sledování a srovnávání účinnosti přípravků na ochranu rostlin, pomocných látek a hnojiv. Cílem těchto pokusů je stanovení optimalizace dávky, termínů aplikace, kombinovatelnosti a ekonomického dopadu.

Technický tým v rámci projektu SOILTEQ představuje v českých podmínkách nové technologie, které podporují a stabilizují ekonomiku produkce, nesou všechny atributy trvale udržitelného hospodářství a především směřují ke zlepšení stavu a zdraví zemědělských půd.

Technický tým realizuje Polní dny v Rostěnicích u Vyškova a v Litovicích v okresu Praha-západ, kde mohou návštěvníci sami vidět a zhodnotit všechny pokusy na jednom místě.

V rámci spolupráce nabízí technický tým odborné poradenství i obchodním partnerům. Naši specialisté pomohou s výběrem odrůdy, navrhnou vhodnou technologii pěstování a systém sklizně. Členové Klubu Loyalty mohou využít i dalších služeb, které jsou spojené např. se vzorkováním půdy, rozšířeným poradenstvím a jinými aktivitami.
 

 

ROZHOVORY S EXTERNÍMI ODBORNÍKY

Níže nabízíme videa s externími odborníky, více rozhovorů je k dispozici na našem YouTube kanálu zde.

Choroby pat stébel: Prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.
Aplikace POR za horka a sucha: doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
Letová aktivita včel a její význam: Ing. Dalibor Titěra, CSc.
Populační dynamika hraboše polního: Prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.

KONTAKTUJTE NÁS:

phone (1).png

ČECHY

Jiří Šilha
+420 724 336 184
jsilha@soufflet-ag.com

 

Michal Konrady
+420 602 359 904
mkonrady@soufflet-ag.com

 

Miloslav Daniel
+420 607 037 061
mdaniel@soufflet-ag.com

 

 

phone (1).png

MORAVA

Jan Bílovský
+420 727 935 161
jtbilovsky@soufflet-ag.com


Dušan Musil
+420 702 239 364
dmusil@soufflet-ag.com


Lenka Prokešová
+420 702 188 268
lprokesova@soufflet-ag.com

 

 

 

 

 

Aplikace FARMI

CZ_web_banner_new_FARMI2.png