Sběrací adaptér DEN DEKKER

V roce 2005 zakoupila společnost Selekta a.s. svůj první pásový sběrací adaptér DEN DEKKER. Šlo o vůbec první širokořádkový, celopásový stroj na českém trhu a byl určen výhradně pro množitele trav, kteří měli problém s přímou sklizní obtížně skliditelných druhů. Byl určen pro dvoufázovou sklizeň. Přestože šlo o historicky známou a v Česku téměř zapomenutou metodu, široký pryžový pás namontovaný na lištu moderního kombajnu otevřel cestu k novému typu sklizně, umožňující sklizeň s nižšími ztrátami na osivu, osivu s nižší vlhkostí a vyšší užitnou hodnotou. Ačkoliv šlo o metodu, která se již dlouhodobě využívala v jiných západních zemích, nedůvěra zemědělské veřejnosti v úspěšnost metody byla velká, a to i překvapivě ze strany jiných semenářských firem či šlechtitelských organizací.

Vůbec první předváděcí akce proběhly v létě 2005 na Vysočině u porostu jetele nachového, o den později pak u jílku mnohokvětého. A přesně od této doby, což je již více než 13 let jsme až do současnosti pečlivě sbírali již pod nástupnickou organizací SOUFFLET AGRO a.s. (2007) neocenitelné zkušenosti. Metoda se pro svou jedinečnost a efektivnost ujala a dnes je pro mnoho podniků významným přínosem.

 

Foto 1 300x200.jpg

Sběr jetele nachového Hořepník 2005

Foto 2 300x200.jpg

Sběr jílku mnohokvětého Dolní Cerekev 2005

 

Dvoufázová sklizeň

Před vlastním použitím adaptéru je nezbytné v první fázi sklizně porost kvalitně posekat a nařádkovat.  Pro tento účel se v České republice využívají výhradně diskové žací stroje. Před vlastním sečením musí být demontovány kondicionéry, pokud jsou ve výbavě žacího stroje. Mezi řádky by měly zůstat pouze minimální ale zřetelné mezery, aby řádek rychle a dostatečně vysychal . Vhodnější jsou výkonné sekací systémy, které mají čelní i boční sečení, aby byl zajištěn dostatečný výkon a aby nedocházelo ke zbytečnému přejíždění řádků. Fáze sečení je důležitější než samotný sběr, protože jen dokonalé, včasné a přesné nařádkování je základ pro vlastní sběr a výmlat osiva.

 

 

Ve druhé fázi sklizně je nezbytné pokos rychle a kvalitně sebrat a vymlátit. Sběr probíhá vždy opačným směrem, než byl směr sečení. Doba sběru se řídí hlavně počasím, vlhkostí sbírané hmoty i technickými možnostmi podniku, nejčastěji ale probíhá v odpoledních hodinách. Především kombajnér musí dokonale zvládnout techniku sběru.

 

Sběrací adaptéry DEN DEKKER

Hlavní součástí adaptéru je gumotextilní pás s příčnými lištami a pružinovými prsty, které zaručují šetrný a bezeztrátový sběr. Jsou vhodné pro všechny vyráběné druhy obilních kombajnů. Výroba adaptéru je zakázková výroba a je realizována přímo dle typu používaného kombajnu. Pro namontování sběracího adaptéru není nutné demontovat žací lištu. Doba montáže je závislá zejména na typu pohonu sběrače a obvykle nepřesahuje dobu 60 minut.  

Sběrací adaptéry DEN DEKKER jsou vhodné pro sběr téměř všech druhů pěstovaných trav na semeno, zejména pro jílky, kostřavy, lipnice, srhu, psinečky, případně i pro jiné druhy trav. Kromě toho jsme tyto adaptéry úspěšně otestovali i na dalších plodinách jako např. u jetele lučního či nachového, u vojtěšky, svazenky, pohanky, kmínu, vikve a dalších.

 

Výrobní program

Výroba a dodávky sběracích jednotek musí odpovídat potřebám jednotlivých zákazníků, resp. musí být vyrobeny tzv. "na míru“.

Proto je výrobní program rozdělen do dvou skupin.

  • Pro sklízecí mlátičky se šířkou lišty do 7,5 m jsou adaptery vyráběny vcelku, tedy bez jakéhokoliv dělení pásu. Nabídka je velmi pestrá , vždy dle šířky záběru lišty (v m) od typu DZ 2.00, 2.50, 3.40, 3.80, 4.00, 4.50, 4.80, 5.10, 5.50, 5.80 (nejžádanější), 6.00, 6.20 až po typ 7.40 m. Poslední čtyři typy je možné dodat s dvojitou konstrukční i napínací výztuhou, což ocení zejména poskytovatelé služeb při zvýšeném zatížení stroje. Opěrná kola mohou být rovněž ve verzi pevné či otočné.

complete_maaibord_met_Swathdown22.jpg

  • Pro sklízecí mlátičky se šířkou lišty od 6 m a více  jsou adaptery vyráběny jako součást sběracího kompletu, tzn včetně univerzální lišty. Tento sběrací komplet je možné připojit k jakékoliv sklízecí mlátičce, stroj je rovněž vybaven přechodovou lištou, elektrickým a hydraulickým připojením nezbytným pro chod stroje. I zde je možné osadit stroj adapterem s dvojitou výztuhou.

Každé objednávce stroje předchází osobní konzultace a prohlídka stroje, kam má být adapter namontován. Objednávky přijímáme vždy k 31. 3. běžného roku s termínem dodání nejpozději do 15. 6., aby mohl být stroj včas namontován a vyzkoušen.

 

Kontaktujte nás:

    phone.png__64x64_q85_crop_subsampling-2_upscale.png

 

Antoine Monier
Manažer zemědělské techniky a SOILTEQ
+420 607 038 571
anmonier@soufflet-ag.com

 

Radim Kužel
Technický obchodní zástupce
+420 722 994 786
rkuzel@soufflet-ag.com

 

Czech republic MAP 2021 mapa SKY-02.png