SKY AGRICULTURE

retus 300 x 212.jpg

David Guy, Sky Agriculture:

"Proč Česká republika a proč Soufflet Agro? Měli jsme na výběr - kam jít? V Evropě a v oblasti CIS působí řada prodejců strojů a také francouzská skupina Soufflet Group, která propaguje řadu služeb v této oblasti: osiva, chemikálie a hnojiva. Jsme přesvědčeni, že prodej strojů bez agronomického základu a bez technologie - je prakticky nemožný. A když jsem se dozvěděl, že v ČR existuje klub SOILTEQ, který propaguje systém využívající meziplodiny, podobně jako to, co jsem vytvořil ve Francii - nakonec nás to přiblížilo."

"Když chodím na pole, zajímám se hlavně o to, jak se cítí rostliny. To je klíč ke konečnému výsledku a obecně nezáleží na tom, jaká je barva stroje,
který zpracovává půdu pro dobré podmínky pro rostliny.
IMG_2450 300 x 200.jpg
Jakýkoliv stroj (secí stroj, kultivátor atd.) je jen nástrojem pro provádění
určitých operací.
Když farmář začne přemýšlet, jaké vybavení koupit - na prvním místě si představí traktor. Buďme však upřímní, traktor nedělá „žádnou práci“. Přípojné agregáty rovněž neplodí plodiny - provádějí pouze určité operace, které pomáhají v procesu kultivace. A hlavní práci provádí samotná rostlina, proto musíme klást důraz primárně na rostliny. Zdá se, že se to stalo impulsem pro náš koncept - neprodávat strojní zařízení, ale dát zemědělcům příležitost vydělat více peněz pomocí meziplodin. To znamená, že je to integrované řešení, které může současně řešit několik problémů: zlepšit strukturu půdy, zvýšit biologickou aktivitu půdy, snížit množství
průmyslových hnojiv a postřiků."

 

 

SECÍ STROJE

 

maxi a easy drill.png maxi a easy drill2.png

 

 

PODMÍTAČE

 

 

CZ METHYS 320x200.png

 

 

OSTATNÍ STROJE

 

Faca roller.png

 

 

VIDEO

Kontaktujte nás:

    phone.png__64x64_q85_crop_subsampling-2_upscale.png

 

Antoine Monier
Manažer zemědělské techniky a SOILTEQ
+420 607 038 571
anmonier@soufflet.com

 

Radim Kužel
Technický obchodní zástupce
+420 722 994 786
rkuzel@soufflet.com

 

Czech republic MAP 2021 mapa SKY-02.png