SKY AGRICULTURE

USINE_SULKY 300 x 200.jpg Společnost SOUFFLET AGRO a.s. se od 1.9. 2018 stala importérem zemědělských secích strojů Sky Agriculture pro Českou a Slovenskou republiku a bude v těchto zemích dodávat 2 typy secích strojů - Easy Drill a Maxi Drill. Novinkou je pak talířový podmítač Methys

Oba secí stroje jsou vyráběny ve Francii v továrnách Sulky. Firma Sulky je velmi dobře známá českým zemědělcům jako výrobce rozmetadel i secích strojů.  V roce 2012 založilo Sulky novou značku - Sky - ve spolupráci s francouzskými farmáři a společností - Sky Agriculture, vedenou Davidem Guy, zemědělcem, agronomem a inženýrem zároveň.

 

retus 300 x 212.jpg

David Guy, Sky Agriculture:

"Proč Česká republika a proč Soufflet Agro? Měli jsme na výběr - kam jít? V Evropě a v oblasti CIS působí řada prodejců strojů a také francouzská skupina Soufflet Group, která propaguje řadu služeb v této oblasti: osiva, chemikálie a hnojiva. Jsme přesvědčeni, že prodej strojů bez agronomického základu a bez technologie - je prakticky nemožný. A když jsem se dozvěděl, že v ČR existuje klub SOILTEQ, který propaguje systém využívající meziplodiny, podobně jako to, co jsem vytvořil ve Francii - nakonec nás to přiblížilo."

"Když chodím na pole, zajímám se hlavně o to, jak se cítí rostliny. To je klíč ke konečnému výsledku a obecně nezáleží na tom, jaká je barva stroje,
který zpracovává půdu pro dobré podmínky pro rostliny.
IMG_2450 300 x 200.jpg
Jakýkoliv stroj (secí stroj, kultivátor atd.) je jen nástrojem pro provádění
určitých operací.
Když farmář začne přemýšlet, jaké vybavení koupit - na prvním místě si představí traktor. Buďme však upřímní, traktor nedělá „žádnou práci“. Přípojné agregáty rovněž neplodí plodiny - provádějí pouze určité operace, které pomáhají v procesu kultivace. A hlavní práci provádí samotná rostlina, proto musíme klást důraz primárně na rostliny. Zdá se, že se to stalo impulsem pro náš koncept - neprodávat strojní zařízení, ale dát zemědělcům příležitost vydělat více peněz pomocí meziplodin. To znamená, že je to integrované řešení, které může současně řešit několik problémů: zlepšit strukturu půdy, zvýšit biologickou aktivitu půdy, snížit množství
průmyslových hnojiv a postřiků."

 

Secí stroje Easy Drill a Maxi Drill jsou schopny set na polích do jakkoliv zpracované půdy: no-till (nezpracovaná půda), mini-till (minimální zpracování půdy), strip – till (páskové zpracování půdy), orba  nebo přímo do meziplodiny.

Nespornou výhodou těchto strojů je možnost vysévat až tři samostatné produkty (osivo, průmyslové hnojivo, podsev, mikrogranulát atd.) do dvou různých hloubek jedním přejezdem.

Secí stroje Sky vynikají především díky svému inovativnímu přístupu a jednotlivým konstrukčním řešením.

Například výsevní sekce obou strojů jsou vybaveny diskem – koltrem a výsevní botkou. Výsevní ústrojí je pneumatické. Easy Drill má dvoubodové uložení výsevního ústrojí a tím nedochází k vertikálním vibracím. Úhel výsevní botky k disku – koltru  je 3,5 stupňů a přítlak na výsevní ústrojí je lehce nastavitelný pomocí svorek na hydraulickém válci.
Díky dvojici velkých zadních kol mohou být stroje pohodlně transportovány.

Přední přítlačná kola jsou uložena u  Easy Drillu samostatně a u Maxi Drillu ve dvojicích. Díky tomu kola nejen skvěle kopírují terén, za mokra se nezalepí, ale stroj má i nižší nároky na spotřebu paliva. Uložení kol samostatně či ve dvojicích umožňuj jejich rychlou a snadnou opravu či výměnu.

Secí stroje při záběru 6 m lze agregovat s traktory o výkonu od 190 do 300 hp, což je jejich další výhoda.

Riziko poškození semen při výsevu v obou secích strojích je navíc eliminováno mechanizmem inhibice proudění vzduchu před uvolněním - osivo tím pádem není uloženo do řádku pod vysokým tlakem, ale vypadává do řádku vlastní váhu.

 

 

 

IMG_0561 300x200.jpg PHOTO_DERDECOUV 300x200.jpg IMG_1714  300 x 200.jpg

Soilteq logo.png

V roce 2015 založila společnost Soufflet Agro klub SOILTEQ, který se zaměřuje na zlepšení půdní úrodnosti (zlepšení zdravotního stavu půdy, zlepšení půdní struktury, biologické aktivity atd.). Tento klub je analytickou unií zemědělců, kteří mají zájem o udržitelné zemědělské technologie a hledají způsoby, jak optimalizovat výrobní náklady. Během setkání klubu studujeme metody boje proti vodní a větrné erozi, zhutňování, zadušení (kyslíkové hladovění – nedostatek kyslíku v půdě) půdy, rozkladu organické hmoty a snížení její hodnoty v půdě apod.

Po dvou letech činnosti klubu SOILTEQ jsme našli secí stroj určený speciálně pro výsev do meziplodiny - stále rostoucí nebo zničené mechanickým či chemickým způsobem.

Proto nyní nabízíme celkové řešení - schválenou technologii SOILTEQ a stroje na výsev, které je mají provádět.

 

 

 

 

Na základě zkušeností evropských zemědělců v boji proti těmto faktorům jsme zahájili produkci směsi plodin - meziplodin, určených ke zlepšení půdní úrodnosti prostřednictvím akumulace živin, symbiotické fixace dusíku a stimulace biologické aktivity půdy. Navíc přispívají k potlačování šíření plevele a hmyzu v důsledku fytosanitárního účinku - selhání vývojového cyklu hmyzu a redukce plevelů díky celoročnímu půdnímu pokryvu.

Meziplodiny navíc mají četné ekonomické přínosy a nejdůležitější - zlepšují strukturu půdy kořenovým systémem, omezují odpařování vody z nechráněné půdy a snižují utužování půdy.

Kontaktujte nás:

    phone.png__64x64_q85_crop_subsampling-2_upscale.png

Ondřej Vrána
Technický obchodní zástupce
+420 722 071 784
ovrana@soufflet.com

 

Radim Kužel
Technický obchodní zástupce
+420 722 994 786
rkuzel@soufflet.com

 

Czech republic MAP 2021 mapa SKY 150-01.png

 

 

maxi a easy drill.png maxi a easy drill2.png CZ METHYS 320x200.png Faca roller.png

 

Videa: